mARTAmANS.com

FACILITADORA VISUAL
Vídeos: vídeos corporatius, resum d’esdeveniments, vídeos per xarxes
Fotografies
Facilitació visual per a entitats: imatges per a cartells, presentacions 
Gestió continguts xarxes socials: fb, twitter
Continguts web: WordPress
Formació TIC